Sərgi bölmələri

Süni intellekt
Ağıllı şəhər / Ağıllı ev
5G həlləri
Əşyaların interneti
Peyk Rabitə sistemləri
Məlumat mərkəzləri və İT İnfrastrukturu
Startup-lar
Mobil rabitə və şəbəkələr
Rəqəmsallaşdırma
Telekommunikasiya və İT sənayesində iş və karyerə
Bulud texnologiyaları
Big Data & BI
Ağıllı cihazlar və Aksesuarlar
İT xidmətləri
Sənaye 4.0
Robototexnika
Media/ Əyləncə